en
Kategorie: Novinky, Z našich vod

Plutí přes jezy je opět možné

Zákaz plutí přes jezy nebo jejich propustěmi je minulostí. Dne 8. července 2016 byla zveřejněna vyhláška, která mění vyhlášku 46/2015 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění, tedy 23. července 2016.

Původní vyhláška ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. § 2 ods. 6 umožňovala plutí přes jezy nebo jejich propustmi pouze se souhlasem jejich správce.

Ministr dopravy na jaře 2016 přislíbil nápravu ještě před zahájením vodácké sezony. Legislativní proces je věc zajisté náročná, ale podařilo se.

V pátek 22. 7. jsme obdrželi informaci, že nabyla účinnosti Vyhláška ministerstva dopravy č. 232/2016 Sb., která novelizuje původní vyhlášku.
Byl zcela vypuštěn § 2 odst. 6 vyhlášky č. 46/2015 Sb. Splouvání jezů na nesledovaných vodních cestách tak je obecně povoleno a může být v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě a vyhláškou č. 67/2015 Sb. (pravidla plavebního provozu) upraveno podle místních podmínek značením. Kromě „oficiálních“ signálních znaků mohou být na nesledovaných vodních cestách ve smyslu § 56 vyhlášky č. 67/2015 Sb. umístěny i jiné výstražné nebo informativní značky nebo nápisy.

Děkujeme.

print Formát pro tisk