en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Vzdělávací akce vodních skautů v roce 2012

Zajímá vás, jaké vzdělávací akce chystají vodní skauti v roce 2012? Chcete si složit kapitánskou zkoušku? Potřebujete kvalifikaci pro činnost na vodě a nevíte, na jakém kurzu ji splnit? Projděte si seznam ohlášených akcí.

Ústřední sraz kapitánů

- metodický seminář, určený všem činovníkům VS, kteří se podílí na činnosti oddílů a přístavů; možnost postupného skládání modulové kapitánské zkoušky činovníkům, kteří z pracovních či rodinných důvodů nemohou absolvovat KLŠ VS.
- termín: jarní sraz  - 13.-15. 4. (zatím nepotvrzeno), podzimní sraz - říjen
- web: aktuální informace budou zveřejňovány na webu HKVS
- kontakt: zastupce@hkvs.cz (Liška), dytta.k@gmail.com (Dytta) - šéfky programu

 

Kapitánská lesní škola VS

- lesní škola, určená všem zájemcům o prohloubení vodáckých znalostí a dovedností, úspěšní absolventi mohou získat kapitánskou zkoušku a Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky, akreditovaného MŠMT.
- termín: 18.-20. 5. - úvodní víkend, červen - jachetní víkend, 10.-19. 8. - táborová část, 27.-30. 9. - zkouškový víkend, leden 2013 - závěrečný víkend
- web: kapitanska.skauting.cz
- kontakt: Kingkong (kingkong@korrig.cz) - vůdce KLŠ VS

 

Čekatelský lesní kurz VS Námořní akademie

- čekatelský lesní kurz s vodáckým symbolickým rámcem, určený všem zájemcům o čekatelskou zkoušku (nejen VS)
- termín: táborová část 15.-24.8.2012, 1. podzimní víkend září 2012, 2. podzimní víkend říjen/listopad 2012
- web: namorniakademie.skauting.cz
- kontakt: Pumpa (namorni.akademie@centrum.cz) - tajemnice ČLK

 

Kurzy vodáckého minima (Kapka)

- praktické kurzy, určené všem zájemcům o získání či zopakování základních vodáckých znalostí a dovedností, úspěšní absolventi mohou složit zkoušku vodáckého minima (Kapka), u vybraných kurzů v případě splnění všech podmínek a věku 18 let také Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky, akreditovaného MŠMT
- pořádání kurzů je v pravomoci krajských kapitánů
- pořadatelé a kontakty:

Jakékoliv obecné dotazy k vodáckému vzdělávání prosím směřujte na výchovného zpravodaje HKVS Pavlíka (vychovny@hkvs.cz).

print Formát pro tisk