en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Komerční kurzy Instruktora a Cvičitele vodní turistiky

Vedle akreditovaných kurzů pořádaných v Junáku se nabízí i kurzy komerční. Jeden z nich bude zanedlouho začínat a je zlevněný pro skauty.

Vodácká škola Dronte pořádá akreditované kurzy:

Instruktor školní vodní turistiky: osvědčení o absolvování kurzu opravňuje pedagogické pracovníky k vedení vodáckých akcí na vodě do obtížnosti WW 2. (cena 3600 Kč - sleva pro skauty 1000 Kč tj. 2600 Kč)

a

Cvičitel vodní turistiky: určený zejména pro vedoucí vodáckých oddílů, majitele, cvičitele a průvodce cestovních kanceláří pořádajících vodácké akce, úspěšný absolvent kurzu získává osvědčení o odborné způsobilosti pro vedení akcí na vodě do WW4. (cena 8300 Kč -  sleva pro skauty 1000 Kč tj. 7300 Kč)

Termíny konání kurzů:
8. 9. Roztoky u Křivoklátu (záchrana)
20. - 22. 9. Týnec nad Sázavou
3. - 6. 10. Rakousko (pouze pro cvičitele)

Podmínky účasti a porgram kurzů naleznete na stránkách dronte.cz, další informace je možné získat i u Hvězdáře přes organizacni(a)hkvs.cz a nebo tel. 603 965 184.

Máte-li zájem o kurzy jiných firem, napište nám a my se pokusíme něco zajímavého pro skauty vyjednat. Z nejbližších skautských kurzů upozorňujeme na Víkend divoké vody, který je plánován na 11. - 13. 10. 2013.

print Formát pro tisk