en
Kategorie: Novinky, Informace o srazech vodních skautů

Jarní sraz kapitánek a kapitánů

První informace o jarním srazu

H K V S  S D Ě L U J E  A  U P O Z O R Ň U J E :

Upozornění na jarní sraz K+K (nyní ÚSK) v Novém Městě nad Metují ve dnech 17. - 19. dubna 2009.

Upozorňujeme předem na tento termín již dnes, abyste si mohli včas zajistit volno. Je to poslední sraz před NAVIGAMEM 2009 a je nutno dojednat a upřesnit veškeré přípravy a podrobnosti. Dále upozorňujeme, že v Kapitánské poště čís. 4 najdete zápisy z Valného sněmu v Plzni včetně různých pokynů či upřesnění programového zpravodaje NAVIGAMU bratra Loga. Doporučujeme pečlivě přečíst, ale nejen to, přečtěte si ve zmíněné K.P. také zápisy z ostatních sekcí.

Amateurova žádost a prosba:
Po zkušenostech z minulých NAVIGAMU (ale i z jiných akcí) bude pro lepší komunikaci opět aktivováno RADIO NAVIGAMUS. Aby bylo možno vyzkoušet zmodernisované zařízení prosím účastníky ÚSK (srazu K+K), aby si sebou přivezli radiopřijimače (transistoráky, IPody, mobily s FM radiem, a i všechna možná jiná zařízení), která umožňují poslech českých FM vysilačů.

print Formát pro tisk