en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Jak HKVS pracoval v květnu

HKVS Květnové setkání HKVS bylo jako obvykle plodné. Můžete si přečíst, čím vším jsme se zabývali a co jsme vyřešili.

Vezír nás informoval o výrobě odznaků za dalších deset let soustavné činnosti pro VS. Podrobnosti se můžete dočíst v již zveřejněném článku.

Hodnocení kvality

Značnou část zasedání zabralo diskutování kritérií z projektu Hodnocení kvality. Stihli jsme projít středisko a tábory. Některé připomínky se budeme snažit prosadit do oficiálního znění, některá doporučení vyjdou pouze v metodickém pokynu pro VS - jak některé body vykládat. Shodli jsme se, že u táborů zcela chybí kategorie putovních táborů, jak vodních, tak pěších, která by tedy měla být přidána se samostatnou sadou kritérií. Pro kvalitnější připomínky ke středisku a oddílu potřebujeme vaši spolupráci. "Od stolu" se sice leccos vymyslet dá, ale nejvíce vypluje na povrch při samotném hodnocení určité jednotky. Oslovili jsme proto několik přístavů a oddílů, zda by na sobě hodncocení vyzkoušeli a dodali nám připomínky - co je nejasné, co chybí, co je pro VS nevhodné... Pokud byste měli zájem nám také pomoci a v průběhu června se s oddílovou či přstavní radou na hodnocení kvality podívat, ozvěte se nám na: vychovny(a)hkvs.cz

Dokončili jsme také bezpečnostní pravidla pro plnění vodáckých výzev z nových stezek.

Část HKVS se zúčastnila zasedání sboru nositelů řádu Stříbrného bobra během SKARE. Sbor nositelů požaduje včasné předávání návrhů na udělení vyznamení, aby se k nim mohli vyjádřit. Pardubičtí dále plánují přístavbu loděnice na Seči, v čemž je HKVS podpoří.

Skautské století

Rádi bychom také, aby se vodní skauti zapojili do projektu Skautské století. Samotná aktivita (nahrávání rozhovoru s pamětníkem, sepsání historie svého oddílu či přístavu) je na konkrétních jedincích či oddílech. Nicméně hledáme koordinátora pro VS, který by projekt oddílům připomínal, případně jim nabízel konkrétní pamětníky, se kterými by bylo vhodné rozhovor udělat. Pokud byste měli zájem o tuto činnost, ozvěte se na zastupkyne(a)hkvs.cz. Více podrobností o projektu se můžete dočíst na webu: http://www.skautskestoleti.cz/.

Schválili jsme novelu vyhlášky č. 3 o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí výchovnými a organizačními jednotkami Junáka. Můžete se s ní seznámit v příloze zápisu. Snažíme se prosadit, aby tato vyhláška platila pro všechny členy Junáka a nejenom pro vodní skauty.

Schválili jsme zkušební komisi pro zkoušku vodáckého minima v Jihočeském kraji. Po Liberci je to tedy už druhá možnost, kde tuto kvalifikaci získat.

Další podrobnosti se můžete dočíst v zápise, který je jako vždy k dispozici na webu HKVS v sekci Z kapitánského můstku - Zápisy.

print Formát pro tisk