en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí, Pro veřejnost

Hlavní kapitanát vydává nový pamětní odznak 20 let práce vodních skautů

20 let práce VSPo úspěšném odznaku 10 let práce vodních skautů přicházíme s novou variantou odznaku, který má sloužit jako výraz uznání za deset let souvislého vedení jednotek vodních skautů Junáka v tomto tisíciletí.

Odznak, který je opět dílem bratra Dana Protivínského, se od předchozího se liší barvou (nyní kobaltově modrá místo světle modré) a vlajkami signálního kódu vyznačujících číslo 20 (místo předchozího 10). Cena odznaku je 39,00 Kč.

Odznak je míněn jako odznak čestný, nikoli příležitostný či artikl pro sběratele.
Přístavy vodních skautů či střediska zahrnující oddíly vodních skautů samy rozhodnou, kdo z jejich činovníků má být tímto odznakem odměněn za soustavné vedení v posledních deseti letech.

Odznaky lze objednávat zde do 15. 6. 2011 a je nutno je uhradit do 30. 6. 2011 na transparentní účet KVS 66655333/5500, Raiffeisenbank a.s. s variabilním symbolem 2020xxxxx, kde xxxxx je evidenční číslo jednotky. Na pozdější objednávky nemůže být brán zřetel.

Odznaky budou objednavatelům předány na podzimním srazu kapitánů společně s potvrzením o přijetí platby.


Evropa

print Formát pro tisk