en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Březen v HKVS

HKVS V březnu se uskutečnil ÚSK v Liberci, jehož příprava zabrala dost času, ale kromě toho bylo potřeba vyřešit i další věci. HKVS se proto sešel 16. března v Praze.

Jedním z hlavních výstupů tohoto jednání bylo schválení náplně práce tiskové zpravodajky HKVS (příloha 4). Do této funkce byla jmenována Markéta Babóová - Majda. Schválili jsme také informační strategii HKVS (příloha 1), která se již realizuje. Hospodaření KVS je vždy náročným bodem, nicméně za rok 2010 už se blížíme k zdárnému konci. Na základě rozpočtu na rok 2011 také budeme žádat o provozní dotaci na tento rok. V cílové rovince je i výroční zpráva za rok 2010, kterou momentálně graficky zpracovává Majda. Přiravena už je novela vyhlášky č. 7 o kvalifikacích VS (novela - příloha 2, úpravy - příloha 3), která nově zavádí povinnost splnit modulovou KZ do 24 měsíců od jejího započetí a také mění povinnost mít vůdcovskou zkoušku pro skládání Kapky na povinnost mít čekatelskou zkoušku.

Dále jsme diskutovali o tom, jaká kritéria zvolit pro definici akce vodních skautů. Nakonec jsme se shodli na vydání Rozhodnutí hlavního kapitána VS č. 1/2011 ve znění: „Pořádání vodáckých akcí, které se týkají většího počtu oddílů než z jedné základní organizační jednotky, nebo vzdělávacích akcí s vodním zaměřením oznamuje pořádající subjekt Hlavnímu kapitanátu vodních skautů." Cílem je, abychom byli informovaní o větších akcích VS, které jsou pořádány a mohli je metodicky podporovat a také sledovat jejich kvalitu. O akcích, které pořádáte, odteď tedy prosím informujte HKVS na adrese: hkvs@googlegroups.com.

Povedlo se nám také navrhnout termín výjezdního zasedání HKVS. Bohužel jsme společný víkend našli až na začátku září.

Celý zápis i s přílohami ke stažení v sekci Z kapitánského můstku, Zápisy.

Příští zasedání náš čeká 14. dubna opět v Praze.

print Formát pro tisk