en
Kategorie: HKVS hlásí, Navigamus

NAVIGAMUS 2015 mínus 2,5M

Navigamus 2015 Máte uhrazeny účastnické poplatky? Máte volné lodě? Plánujete příjezd linkovým autobusem?

Zdravíme “AHOJ” všechny bratry a sestry. Do Navigamu nám zbývají necelé 3 měsíce a při této příležitosti zasíláme několik informací.

Za zásadní informaci považujeme posunutí zvýhodněného termínu platby z konce února na konec března. Chápeme, že vynutit platbu na akci 4 měsíce předem dá někdy práci, nicméně termín 31. 3. 2015 již posunout nemůžeme. Pro všechny, kteří ještě nestihli platbu vyřídit, připomínáme, že všechny pokyny k placení jsou k dohledání na webu akce.

Byli jsme osloveni s dotazem a požadavkem na zapůjčení plavidel pro skauty ze zahraničí, zvažte tedy, zda v rámci bratrské výpomoci můžete na akci vzít nějakou tu pramici navíc – určitě se využije (jen polských skautů jede 75), náš přístav bohužel nedisponuje nijak výraznou flotilou. Počty plavidel včetně typu nám s předstihem ohlaste.

Snažíme se zajistit dostatečnou dopravní kapacitu linkových autobusu do Seče, přivítáme, když se pokusíte s dostatečným předstihem nahlásit, kterým autobusem se hodláte na akci přiblížit – sami si tak můžete pomoci, že se do autobusu/ů vejdete. Vaše předběžné odhady počtu osob na konkrétní lince pak použijeme jako argumentu na Krajském úřadu pro posílení spoje.

 

Další nevyřčené informace i Vaše dotazy a připomínky můžeme/te vyřešit na kontaktních mailech:

info()navigamus.cz a registrace()navigamus.cz

a očekávejte další „organizační“ informace již brzy. 

print Formát pro tisk