en
Kategorie: HKVS hlásí

Vyšla Výroční zpráva HKVS za rok 2017

Podzimní sraz Co se událo v síti vodních skautů v roce 2017? Co se plánuje pro další období? To vše se dozvíš ve výroční zprávě Kapitanátu vodních skautů

Předkládáme vám výroční zprávu vodních skautů (HKVS) za rok 2017. 
Loňský rok byl velmi úspěšný - počty vodních skautů rostly, byla vydána Vodácká příručka pro kapitánskou zkoušku vodních skautů, podařilo se vyškolit nové čekatele i absolventy zkoušky vodáckého minima, uspořádat závod Napříč Prahou - přes tři jezy s rekordní účastí, Skare a mnoho dalších akcí či akciček!

Výroční zprávu naleznete v sekci Výroční zprávy

Za podporu děkujeme všem dobrovolníkům i sponzorům vodního skautingu!

print Formát pro tisk