en
Kategorie: Aktuality o časopisech, HKVS hlásí

Vyšla červnová Kapitánská pošta!

KP2019/06Přináší spoustu informací, novinek a reportáží ze světa vodních skautů. Vzhledem k blížícím se podzimním volbám nového Kapitanátu se věnujeme tomu, koho vlastně volíme a k čemu se zavazuje ten, kdo kandiduje. Během prázdnin vyjde nová stezka pro skautky a skauty včetně vodáckých doplňků, v článku se dozvíte, jak s nimi pracovat v oddílech. 29. června uplyne 150 let od narození Josefa Rösslera-Ořovského – připomeňte si výročí v oddílech netradičně! Přinášíme vám tipy, jak na to. Pokud na poslední chvíli hledáte inspiraci pro etapovku na tábor, Odyssea vám může vytrhnout trn z paty. V rozhovoru s Laurou Dekker se dočtete, jak se plní sny o obeplouvání světa. Chcete-li se zdokonalit v jízdě a záchraně na divoké vodě nebo v plachtění, popř. splnit požadavky ke kapitánské zkoušce, nepřehlédněte nabídku podzimních seminářů. V Mokrých dějinách se seznámíte s českou kanoistikou třicátých let. Toto číslo Kapitánské pošty bohužel přináší také smutné zprávy, v červnu nás opustili Sten a Oskar.

 

Co všechno můžete v této Kapitánské poště najít?


Úvodník
Zprávy z HKVS
Vodácké desetikoruny

Aktuálně – Koho budeme volit?

Metodika
Nová stezka pro skautky a skauty a vodácké doplňky
150 let otce zakladatele Rösslera Ořovského
Odyssea – etapovka na tábor

Ze slovenských vod
Kde bolo, tam bolo...

Z našich vod
Alfa stařec Sten
Otokar Randák – Oskar

Akce
Víkend jízdy a záchrany 2019
Plachetní víkend 2019

Mokré dějiny zemí koruny české XXXVII. – Česká kanoistika třicátých let

Termínka

Přílohy
Klíč k městu Karla IV.
KRK
Výsledky Skare 2019

Pozvánky, zprávy a fotky z vašich akcí do Kapitánské pošty můžete posílat na mail: kp@skaut.cz.

Uzávěrka příštího čísla bude 10. 9. 2019.

Elektronickou Kapitánskou poštu si můžete stáhnout na adrese: vodni.skauting.cz/kapitanska-posta, kde je i verze pro tisk, nebo se na stejných stránkách přihlásit k jejímu odběru prostřednictvím emailu.

Mokré a Modré stránky
Jsou vodácké přílohy dětských skautských časopisů – Světýlko a Skaut. Přílohou je dostávají všichni dětští odběratelé těchto časopisů, registrovaní v jednotkách registrovaných s označením „vodní". Informace najdete na webu vodni.skauting.cz/modkre-stranky, kde si je můžete i stáhnout.

Redakce elektronické Kapitánské pošty přeje všem vydařené prázdniny!

print Formát pro tisk