en
Kategorie: HKVS hlásí

Smutná zpráva

KP2019/06 Hlavní kapitanát s lítostí oznamuje, že v pátek 2. srpna 2019 zemřel ve věku 92 let Taote - Jiří Zámečník.

Taote, zamlada též Lasice, byl členem kapitanátu 1970-1992, pilně plánovali v době normalizace obnovu Junáka a vodního skautingu. Za války jako student se účastnil osvobození Dejvic, po válce vystudoval Lékařskou fakultu UK a byl významným imunologem (a také skautským zdravotníkem na mnoha akcích, mj. na lesních školách, kterých se účastnil jako lektor).Vezírova vzpomínka:

Jiří Zámečník – Taote patřil ke generaci Bimba, Jacka, Amateura, Oskara, Medvěda a samozřejmě Vlasty Páleníkové, Želvy a Běly. Hlavní kapitanát 1968-1992, jehož byli aktivními členy, dal českým vodním skautům po srpnu 1968 maximum teorie a praxe a připravil je nejen na předpokládané ukončení činnosti, ale i na stejně předpokládanou obnovu.
Obojí se stalo, ukončení po táborech 1970, obnova po listopadu 1989 (HKVS se sešel už 22.11.) Na jarní sraz kapitánů 1970 navázal sraz 1990 v Beneticích a pak všechny další.
Taote v této době působil nejčastěji jako tajemník kapitanátu, někdy jako hospodář nebo zdravotník. Zasadil se o obnovení Řádu stříbrného bobra, a to nejen vytvořením jeho modelu, ale i materiálu v podobě stříbra získaného ze Švýcarska.
Na lesních školách vodních skautů vykládal zdravovědu a brojil proti opékání špekáčků v plameni jakožto zdroji karcinogenů. Brojil až tak, že mu jednou na Lavičkách dva frekventanti (myslím, že to byli Motejl s Myšákem, nikoli plzeňským) připravili past.
„Tak ukažte, jak si opékáte buřty,“ zahlaholil přišedší Taote, „já vám ukážu, jak se to dělat nemá.“ „Takhle,“ ukázali mu krásně uplácanou hliněnou pícku, kde se k uzenině místo fujtajblových zplodin dostával jen horký vzduch.
A Taote mohl jen souhlasit.

=V=Ztrácíme tak neúnavného a nezdolného optimistu, organizátora a do poslední chvíle aktivního skauta. Plánovaný rozhovor s Taotem vyjde v říjnové Kapitánské poště, bohužel už in-memoriam.

print Formát pro tisk