en
Kategorie: HKVS hlásí

Smutná zpráva

Podzimní sraz Hlavní kapitanát s bolestí oznamuje, že ve čtvrtek 2. srpna 2018 zemřel po těžké nemoci Saddam - Jaromír Kubec.
Poslední rozloučení se koná v úterý 7. srpna v 2018 v 9.30 v obřadní síni na místním hřbitově v Mělníku - Chloumku.

saddam

Málokdo ze současných vodáků a námořníků může dokázat, že je synem samotného Neptuna, Saddám ano.

Syn vodáckých manželů se sám rovněž stal vodním skautem. Od maminky Jarmily převzal skautské podvědomé „sloužím“, od otce Neptuna zásady pevného vedení oddílu, od první polistopadové lesní školy VS na Lavičkách metodiku a potřebná oprávnění, od liběchovských skautů takovou důvěru, že vystoupal až na pozici kapitána přístavu.

Byl nepřehlédnutelným účastníkem srazů kapitánů a kde mohl, pomohl. Když se Hlavní kapitanát vodních skautů rozhodl uspořádat v r. 1994 první Navigamus, na svou dobu neobvykle velkou akci, sehnal Saddam několik skautů – policistů i laiků, se kterými nabídl a uskutečnil pořádkovou službu.
Protože se skautská Security osvědčila i v r. 1997, do třetího Navigamu už šla oficiálně ustavená jednotka se specifickým výchovným zaměření nazvaná Skautská ochranná služba, krátce SOS. Saddám stál několik let v jejím čele. Přestože „soska“ zabezpečovala stále víc skautských i neskautských akcí, nezapomněl Saddám ani sosáci, že impulzem k jejich vzniku byla spolupráce s HKVS. Proto také Saddam obdržel v r. 2015 Medaili Bronzového bobra.

Co dali rodiče jemu, to dal Saddám svým dětem, které skautují v Modré kotvě Liběchov. Starší z nich potkáváme na kapitánských srazech, mladší na závodech a soutěžích.

Ještě v červnu se byl Saddám alespoň podívat na Navigamus 2018, přestože mu zdraví už nastavovalo nohu.

Svůj zápas s těžkou nemocí však 2. srpna 2018 prohrál a ve svých 58 letech se odebral za viditelný obzor. Všichni věříme, že jako věčný sosák pomáhá u bran nebeských svatému Petrovi udržovat pořádek se svým úsměvem, na který se nezapomíná.

print Formát pro tisk