en
Kategorie: HKVS hlásí

Smuteční oznámení

Oznámení o úmrtí olomouckého legendárního vodního skauta Miloše Turečka - Turdy. I když od roku 2000 nebyl pro nemoc aktivním skautem, zůstával a už zůstane v paměti starších olomouckých Junáků nadále jako aktivní vodák.

Sestry a bratři!

Oznamuji vám smutnou zprávu, že v neděli 5. června 2011 svoji pozemskou pouť ukončil

bratr Miloš Tureček - Turda.

Bratr Turda se narodil 17. 10. 1926. Do Junáka vstoupil v roce 1939. Vodním skautem se stal v roce 1945. Čekatelskou a vůdcovskou zkoušku složil v roce 1945. 1. zemskou vodáckou lesní školu absolvoval v roce 1947 v Bechyni na Lužnici. Kapitánskou zkoušku složil v roce 1991. Byl po léta instruktorem Rádcovské školy Olomouc. Zabýval se kanoistikou a vodní turistikou. Do roku 1997 působil jako instruktor Lesní školy vodních skautů. Byl držitelem kvalifikace cvičitel turistiky Klubu českých turistů.

V roce 1945 založil v Olomouci a do roku 1947 byl vůdcem 4. oddílu vodních skautů „Kormoránů". Zároveň od roku 1945 byl přístavným 2. přístavu olomouckých vodních skautů. Od roku 1947 do roku 1948 potom působil jako zástupce oddílového vůdce. Znovu jako vůdce oddílu pracuje ještě v letech 1949 - 1950. Po druhém obnovení Junáka v letech 1968 - 1970 pracuje jako pokladník oddílu. Po třetím obnovení Junáka opět obnovuje činnost oddílu „Kormoránů" jako oldskautského klubu vodních skautů a do roku 2000 je jeho vůdcem.

Za svoji činnost zejména v oblasti vodního skautingu obdržel od hlavního kapitána vodních skautů v roce 1994 nejvyšší vyznamenání vodních skautů - Řád Stříbrného bobra a v témže roce za činnost oldskautskou od náčelníka Kmene dospělých bronzový stupeň Řádu Syrinx.

Poslední rozloučení se zesnulým bratrem bude v pátek 10. 6. 2011 v 8,40 hod. v olomouckém krematoriu.

Karel Berka,
Zpravodaj KD ORJ Olomouc

print Formát pro tisk