en
Kategorie: HKVS hlásí

Sháníme organizátory Víkendu s Čolkem a Žabkou

Akce podobných rozměrů jako jsou srazy vodních skautů zařena na program pro vlčata, žabičky a jejich symbolický rámec.

Popis akce, organizace

Akce spadá do koncepce celostátních akcí pro vlčata a světlušky. Akce Víkend s Čolkem a Žabkou je zaměřený na podporu používání symbolického rámce Čolek a Žabka ve vodáckých a suchozemských koedukovaných oddílech. Účastníci si tak budou moci na akci vyzkoušet mnoho různých aktivit propojených symbolickým rámcem a vedoucí vlčat a žabiček (nebo koedukovaných oddílů vlčat a světlušek) zde získají mnoho konkrétních nápadů a inspirace, jak zapojit symbolický rámec ve svých oddílech. Záměrem je, aby si děti zažily a vedoucí viděli v reálu fungující symbolický rámec, a pomohlo jim to tak zlepšit práci s ním v oddílech po návratu domů. Symbolický rámec bude poskytovat inspiraci zejména v následujících oblastech:

 

 • Větší hra provázaná se symbolickým rámcem
 • Drobné aktivity na schůzky či výpravy provázané se symbolickým rámcem
 • Hmotné symboly (vlajky, výzdoba kluboven…)
 • Názvosloví používané v oddíle
 • Rituály
 • a další dle invence pořadatele a nápadů Odboru vlčat a světlušek

 

Součástí akce bude cílené a vhodné zapojení vedoucích do seznámení se s programem pro děti, a to v co nejširší míře, aby mohli získat inspiraci (tj. bude možné využít vedoucí na pomoc s programem, ale tak, aby poznali co nejvíce věcí a ne pouze jednu dvě, u které bude celý víkend pomáhat).

 

Ve stejnou dobu se bude konat i akce na symbolický rámec světlušek Víkend s kouzelnou lucernou a na symbolický rámec vlčat Víkend v džungli. Tyto akce se budou konat ve stejný termín, ovšem každou bude pořádat jiný tým a pravděpodobně i na jiném místě.

 

Termín: určuje Odbor vlčat a světlušek na základě dohody s pořadatelskými týmy, březen 2016

Délka: víkend

Účastnický poplatek: max. 400 Kč

Místo konání: dopravně dostupné ze všech částí republiky

Zázemí: stravování a ubytování pro cca 150 lidí (vhodná především škola), pořadatelský a servisní tým

 

Úloha pořadatele a spolupráce s odborem

Pořadatel akce se stará o organizaci, zázemí i samotný program. Organizace této akce je vhodná především pro zkušenější instruktory, případně pro celé sehrané instruktorské týmy. Odbor vlčat a světlušek nabídne pořadatelům podporu v zapojení symbolického rámce do celé akce. Odbor vlčat a světlušek bude o průběhu příprav akce pravidelně informován a případně diskutovat některé body.

 

Cíle akce

 • Nabídnout konkrétní programové náměty pro práce se symbolickým rámcem
 • Inspirovat oddíly v používání symbolického rámce prostřednictvím vlastní zkušenosti
 • Setkání vlčat a žabiček/světlušek a jejich vedoucích z různých koutů republiky

 

Cílové skupiny

 • Vlčata a žabičky/světlušky, na které bude zaměřen celý program
 • Vedoucí a činovníci oddílů, kteří se programem inspirují
 • Akce je určena pro skupiny 1-3 vedoucích a 2-8 dětí z každého oddílu (účastnit se tedy mohou malé skupinky i celé posádky/družiny). Minimální účast pro pořádání akce je zastoupení alespoň 12 oddílů, ideální je pak zastoupení alespoň 20 oddílů.

 

Nabídky OVASu a ústředí

 • prostor na zabezpečeném webu www.skaut.cz
 • zkušenosti s pořádáním minulého ročníku víkendů i podobných akcí, dokumenty (závěrečné zprávy)
 • podpora ze strany Odboru vlčat a světlušek ohledně programové náplně akce (doporučení vhodných spolupracovníků z jiných míst, nápady na program…)
 • přidělení dotace podle rozpočtu a projektu
 • termínová koordinace s dalšími celostátními akcemi

 

Do kdy je potřeba se přihlásit

Organizátory potřebujeme sehnat do 19. 4. (do konce srazu VS). Pokud se nikdo nenajde, Víkend s Čolkem a Žabkou nebude, což by byla škoda. Hlaste se na zastupce@hkvs.cz.

 

Ilustrace Miroslav Vostrý

print Formát pro tisk