en
Kategorie: HKVS hlásí

Řidičák na loď - kurz VMP 2016

article picturePrůkaz Vůdce malého plavidla je užitečný pro všechny,
kdo chtějí řídit loď s motorem, většími plachtami nebo i plout
na frekventovaných místech. Nyní VZS ČČK společně s HKVS otevírá kurz, jehož součástí bude i praktická zkouška pro neomezené motory. Rozšíření na neomezené plachty je kompletně zajištěno prezídiem VZS ČČK.

Získané znalosti jsou významné pro všechny, kdo se s loděmi pohybují na velkých vodních plochách, nebo v úsecích s pravidelnou lodní dopravou. Předpisy totiž platí pro všechny plavidla od voru přes kánoi až po velké lodě a jejich neznalost neomlouvá.

Organizace kurzu

Součástí kurzu budou přednášky, které nebudou primárně zaměřeny na procvičování zkušebních otázek, ale jejich cílem bude hlubší pochopení logiky předpisů tak, aby uchazeč dokázal většinu správných odpovědí na otázky sám odvodit. Součástí výuky je e-learningový kurz vhodný pro ty, kteří se nebudou moci účastnit přednášek. Nedílnou součástí kurzu budou cvičné jízdy na malém (do 4 kW) i velkém motorovém člunu (nad 20 kW). Pro zájemce o neomezený motor je domluven jeden termín pro ověření dovedností u pověřené osoby. Možné je také zapůjčení materiálů ke studiu. V rámci kurzu je také možné zajistit přihlašování na zkoušky včetně kolků.

Termíny

1. 2. - uzávěrka přihlášek 
10. 2. - otevření e-learningového kurzu (rozeslání studijních materiálů, konzultace přes Skype, e-mail i osobní setkání) 
25. 2. od 19:30 - přednášky k motorům a technice jízdy (areál Křížek – Praha)
27. 2. od 9:00 - praxe jízdy s motory do 4 kW i nad 20 kW (Modřany – Praha) – povinné pro zájemce o M
28. 2. od 9:00 - praxe jízdy s motory do 4 kW i nad 20 kW (Modrany – Praha) – záložní termín
28. 2. dodání fotografii, potvrzení od lékaře pro centrální přihlášení ke zkuškám
12. 5. od 19:30 - přednášky k Pravidlům plavebního provozu (areál Křížek – Praha)
19. 5. od 19:30 - přednášky k COLREGu a plachtám (areál Křížek – Praha) 

Zkoušky na Státní plavební správě (SPS) - individuální volba termínu během června
Teorie k velkým plachtám (Lahovice) - termín se upřesňuje
22. 6. - celý den Marina Orlík - praxe plachy - povinné pro zájemce o S

Uvedené termíny se mohlou změnit s ohledem na počasí a kondici lektorů ;-)

Cena

Kompletní kurz (M, S20, C, kolek): 1500 Kč, pro registrované členy VZS a Junáka 1 050 Kč
Kurz s omezenými motory (M20, S20, C, kolek): 850 Kč, pro registrované členy 650 Kč
Rozšíření kvalifikace(M20, M100->M, kolek): 1200 Kč, pro registrované členy 900 Kč
NADSTAVBA: Teorie k velkým plachetám + praxe plachty (S): 500+1000 Kč, pro reg. členy 300+800 Kč
Pouze praxe na motorech: 700 Kč, pro registrované členy 400 Kč
Pouze účast na přednáškách (mimo velké plachty): 250 Kč, pro registrované členy 150 Kč
Pouze přihlášení na zkoušky, základní elektronické studijní materiály: 100 Kč (+ 500 Kč za kolek)
V ceně kurzu není zahrnuto získání potvrzení od lékaře a dokladová fotografie.

Přihlašování, informace

Přes webovou přihlášku do 1. 2. 2016

Kontakt: Hvězdář, tel. 603 965 184, hospodar()hkvs.cz

Co je VMP? 

Průkaz Vůdce malého plavidla (VMP) je oficiálním dokladem, který vydává Státní plavební správa a jeho držitel je oprávněn k vedení plavidel s motorem o výkonu na nad 4 kW či s plochou plachet nad 12 m2. Podobně jako řidičský průkaz má i VMP skupiny s různým oprávněním:

  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (teoretická zkouška)
  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu (teoretická i praktická zkouška),
  • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (teoretická zkouška navazuje na zkoušku M20),
  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet (teoretická i praktická zkouška),
  • C rozšiřuje oblast působnosti i na plavbu v pobřežních mořských vodách do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne, od 18 let.

Co pro lidi ve věku 16 – 18 let? 
Máte stejně možnosti jako lidé nad 18 let vyjma kategorie C.

 malý motor

 

velký motor

print Formát pro tisk