en
Kategorie: Ostatní akce, HKVS hlásí

Řidičák na loď

article picturePrůkaz Vůdce malého plavidla je důležitý pro všechny, kdo chtějí řídit loď s motorem, velkými plachtami nebo plout na fregventovaných místech. Nyní HKVS vyhlašuje kurz jehož součástí bude i praktická zkouška s velkými motory.

Získané znalosti jsou významné pro všechny, kdo se s loděmi pohybují na velkých vodních plochách, nebo v úsecích s pravidelnou lodní dopravou. Předpisy totiž platí pro všechny plavidla od voru přes kanoi až po velké lodě a jejich neznalost neomlouvá.

Součástí kurzu budou přednášky, cvičné jízdy na motorovém člunu, zajištění člunu na zkoušku a konzultace. Možné je také zapůjčení materiálů ke studiu.

Termíny:
7. 3. 2012  Uzávěrka přihlášek k praktické zkoušce (velmi omezená kapacita)
5. 3. – 16. 4. Konzultace (Skype, setkání, e-mail)
30.3. – 16. 4. Jeden jednodenní nebo dva půldenní bloky přenášek (termín dle možností přihlášených)
15. 4. Trénink jízdy na motorovém člunu
17. 4. Teoretická + praktická zkouška

Další možné termíny teoretické zkoušky (bez zajištěné praxe): 3. 5., 15. 5., 23. 5.

Cena:
100 Kč pro zájemce o teoretickou zkoušku (M100, S80, C)
700 Kč pro zájemce i o praktickou zkoušku (M, S80, C), je předpokládané snížení ceny – toto je maximální částka
+ kolky na žádost (do 450 Kč), výpis z trestního rejstříku (100Kč), potvrzení od doktora

Přihlašování: organizacni@hkvs­.cz

Co je VMP?
Průkaz Vůdce malého plavidla (VMP) je oficiálním dokladem, který vydává Státní plavební správa a jeho držitel je oprávněn k vedení plavidel s motorem o výkonu na nad 4 kW či s plochou plachet nad 12 m2. Podobně jako řidičský průkaz má i VMP skupiny s různým oprávněním:

  • M100 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 100 kW (teoretická zkouška)
  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu (teoretická i praktická zkouška),
  • S80 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 80 m2 (teoretická zkouška navazuje na zkoušku M100),
  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet (teoretická i praktická zkouška),
  • C rozšiřuje oblast působnosti i na plavbu v pobřežních mořských vodách do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne, od 18 let.

Co pro lidi ve věku 16 – 18 let?
Do 18 let můžete získat oprávnění k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (S20) nebo i plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (M20), pokud vykonáte teoretické zkoušky.

 

Informace o aktuálním kurzu

print Formát pro tisk