en
Kategorie: Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Kapitánské zkoušky 2019

Kapitánský odznak vodních skautůHKVS vyhlašuje kapitánské zkoušky pro činovníky působící ve vedení skautských vodáckých oddílů. Jedná se o samostatné zkoušky bez přípravného kurzu, proto se předpokládá dostatečná praxe uchazečů.

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem (přes skautIS)
 • plavec (uplave alespoň 200 m)
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu)
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky:
  • Uplavat 10 m pod vodou
  • Vylovit drobný předmět z hloubky min. 180 cm
  • Skočit do vody, vynořit se a udržet se na místě se zápěstími nad hladinou po dobu alespoň jedné minuty

  • Ovládat skok do neznámé vody

  • Ovládat dopomoc unavenému plavci

  • Pádlovat správně na obě strany, udržet rytmus posádky

  • Za poslední 3 roky mít spluto min. 100 km řek nebo 30 km řek o obtížnosti min. WW I (s výčtem názvů řek a jejich úseků)

  • Absolvovat min. víkendovou výpravu na vodě, správně si zabalit a bagáž v lodi uložit

  • Ovládat záchranu lodě při převržení

  • Správně proplavat peřej

  • Ovládat házecí pytlík (příprava – naplnění pytlíku, hody, chycení pytlíku ve vodě + přitažení)

  • Velet plavbě skupiny lodí

  • Uvázat 6 základních uzlů a vědět, kde se používají

 • praxe minimálně 3 roky ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska)
 • absolvence Zkoušky vodáckého minima nebo civilní kvalifikace Kurz vodní turistiky (Instruktor vodní turistiky).

Požadavky ke zkoušce

Požadavky vychází z kompetenčního profilu kapitánské zkoušky dle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic a je koncipován tak, aby bylo možné využít výsledky své oddílové činnosti při zkoušce, nebo naopak přípravu ke zkoušce využít v programu svého oddílu.

Uznávání Zkoušky vodáckého minima nebo civilní kvalifikace Kurz vodní turistiky (Instruktor vodní turistiky) a jiných civilních kvalifikací bude probíhat podle následujícího schématu:

 1. kvalifikace získané v roce 2019 dle tabulky kompetenčního profilu, sloupce H - K
 2. kvalifikace získané v letech 2016-2018 - ověřují se vždy navíc kompetence 24 a 25, kompetence 11, 12, 14-22, 26 ověří ten, kdo je zkoušel (dohoda s předsedou komise)
 3. u kvalifikací získaných před rokem 2016 se kompetence uvedené v bodu 2. ověřují znova
Detailní požadavky budou upřesněny během února.
 

Studijní materiály

Nedílnou součástí k přípravě na zkoušky je samostudium, veškeré teoretické i praktické požadavky obsahuje Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů.

 

Účastnický poplatek

500 Kč (není v něm zahrnut účastnický poplatek na jednotlivých akcích, kde budou kompetence ověřovány).

Přihlašování

Od 1. 3. do 30. 4. 2019 přes skautIS

Informace

Podá předseda zkušební komise Hvězdář (hospodar@hkvs.cz) nebo tajemnice zkušební komise Kulda (zastupce@hkvs.cz).

Akce, při kterých lze ověřovat části kapitánské zkoušky v roce 2019, přihlašování na jednotlivé akce dle informací o akcích v novinkách na stránkách HKVS:

 • Jarní sraz VS (5.-7. 4. 2019), Hradec Králové - Plavání; Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Příprava a vedení vodácké akce; Metodika a vedení vodáckého oddílu; Vodní skauting
 • SKARE 2019 (1.-5. 5. 2019), Slezská Harta - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Jachting
 • Jachetní kurz (13.-17. 6. 2019), Kovářov - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Právo; Jachting
 • Lodní tesař (23.-31. 8. 2019), Seč - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Jachting (lze přijet po domluvě na část)
 • Víkend jízdy a záchrany na divoké vodě (13.-15. 9. 2019), Brandýs nad Labem - Kanoistika; Bezpečnost a záchrana
 • Plachetní víkend (11.-13. 10. 2019), Pardubice - Jachting
 • Podzimní sraz VS (8.-10. 11. 2019), Pardubice - Plavání; Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Právo; Příprava a vedení vodácké akce; Metodika a vedení vodáckého oddílu; Vodní skauting

Na těchto akcích je počítáno s programy, během kterých bude možné ověřit kompetence ke Kapitánské zkoušce z vypsaných oblastí. Po domluvě s příslušnými zkušebními komisaři je možné domluvit i jiná místa a termíny. Důrazně doporučujeme naplánovat si plnění požadavků ke zkoušce na rok 2019 a neodkládat nic předem na příští rok.

 

Podrobné požadavky ke zkoušce, složení zkušební komise

  -informace budou doplněny do 1. 3. 2019.

print Formát pro tisk