en
Kategorie: Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Kapitánské zkoušky 2019

Kapitánský odznak vodních skautůHKVS vyhlašuje kapitánské zkoušky pro činovníky a činovnice působící ve vedení skautských vodáckých oddílů. Jedná se o samostatné zkoušky bez přípravného kurzu, proto se předpokládá dostatečná praxe uchazečů. Začínáme na jarním srazu, nezapomeňte se přihlásit!

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem (přes skautIS)
 • plavec (uplave alespoň 200 m)
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu)
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky:
  • Uplavat 10 m pod vodou
  • Vylovit drobný předmět z hloubky min. 180 cm
  • Skočit do vody, vynořit se a udržet se na místě se zápěstími nad hladinou po dobu alespoň jedné minuty
  • Ovládat skok do neznámé vody
  • Ovládat dopomoc unavenému plavci
  • Pádlovat správně na obě strany, udržet rytmus posádky
  • Za poslední 3 roky mít spluto min. 100 km řek nebo 30 km řek o obtížnosti min. WW I (s výčtem názvů řek a jejich úseků)
  • Absolvovat min. víkendovou výpravu na vodě, správně si zabalit a bagáž v lodi uložit
  • Ovládat záchranu lodě při převržení
  • Správně proplavat peřej
  • Ovládat házecí pytlík (příprava – naplnění pytlíku, hody, chycení pytlíku ve vodě + přitažení)
  • Velet plavbě skupiny lodí
  • Uvázat 6 základních uzlů a vědět, kde se používají
 • praxe minimálně 3 roky ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska)
 • absolvence Zkoušky vodáckého minima nebo civilní kvalifikace Kurz vodní turistiky (Instruktor vodní turistiky).

Studijní materiály

Nedílnou součástí k přípravě na zkoušky je samostudium, veškeré teoretické i praktické požadavky obsahuje Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů.

Účastnický poplatek

500 Kč (není v něm zahrnut účastnický poplatek na jednotlivých akcích, kde budou kompetence ověřovány).

Přihlašování

Do 30. 4. 2019 přes skautIS.

Informace

Podá předseda zkušební komise Hvězdář (hospodar@hkvs.cz) nebo tajemnice zkušební komise Kulda (zastupce@hkvs.cz).

Akce, při kterých lze ověřovat části kapitánské zkoušky v roce 2019, přihlašování na jednotlivé akce dle informací o akcích v novinkách na stránkách HKVS:

 • Jarní sraz VS (5.-7. 4. 2019), Hradec Králové - Plavání; Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Příprava a vedení vodácké akce; Metodika a vedení vodáckého oddílu; Vodní skauting; Bezpečnost a záchrana (proškolení skupiny)
 • SKARE 2019 (1.-5. 5. 2019), Slezská Harta - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Jachting
 • Jachetní kurz (13.-17. 6. 2019), Kovářov - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Právo; Jachting
 • Lodní tesař (23.-31. 8. 2019), Seč - Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Plavidla poháněná pádly; Právo; Jachting (lze přijet po domluvě na část)
 • Víkend jízdy a záchrany na divoké vodě (13.-15. 9. 2019), Brandýs nad Labem - Kanoistika; Bezpečnost a záchrana
 • Plachetní víkend (11.-13. 10. 2019), Poděbrady - Jachting
 • Podzimní sraz VS (8.-10. 11. 2019), Pardubice - Plavání; Hydrologie, vodní stavby a meteorologie; Právo; Příprava a vedení vodácké akce; Metodika a vedení vodáckého oddílu; Vodní skauting

Na těchto akcích je počítáno s programy, během kterých bude možné ověřit kompetence ke Kapitánské zkoušce z vypsaných oblastí. Po domluvě s příslušnými zkušebními komisaři je možné domluvit i jiná místa a termíny. Důrazně doporučujeme naplánovat si plnění požadavků ke zkoušce na rok 2019 a neodkládat nic předem na příští rok.

 

Podrobné požadavky ke zkoušce

Požadavky vycházejí z kompetenčního profilu kapitánské zkoušky dle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic a je koncipován tak, aby bylo možné využít výsledky své oddílové činnosti při zkoušce, nebo naopak přípravu ke zkoušce využít v programu svého oddílu.

Uznávání Zkoušky vodáckého minima nebo civilní kvalifikace Kurz vodní turistiky (Instruktor vodní turistiky) v závorce u jednotlivých úkolů. Úspěšní absolventi jiných civilních kvalifikací a kurzů (např. VMP, ZIII, Kapitánská zkouška na moře…) se na jejich případném uznání a rozsahu oblastí KZ domluví s předsedou komise.

 

I. Plavání (Cedník)

 • Absolvovat praxi na bazéně (uznává se absolventům ZVM a ZIII od r. 2016):
  • uplavat 200 m libovolným způsobem
  • uplavat pod vodou 10 m na jeden nádech bez protnutí hladiny
  • vylovit rukou předmět z hloubky 180 cm
  • skok do neznámé vody (neponoří se hlava a nezraní se)
  • šlapat vodu po dobu 1 minuty se zápěstími a dlaněmi nad hladinou
  • předvést dopomoc unavenému plavci
  • bezpečně se přiblížit k tonoucímu, táhnout bezvládného člověka za bradu/ za ruku (obličej nad hladinou), vytáhnout jej z vody na břeh
 • Metodika plavání
 • připravit a uskutečnit program výuky plavání (tréninkový bazén, schůzky v bazénu, program pro vybranou věkovou kategorii) pro oddíl, nutná konzultace před uskutečněním

II. Hydrologie, vodní stavby, meteorologie (Hvězdář)

 • Hydrologie a vodní stavby - test - rozsah dle Vodácké příručky kap. 2., úspěšnost 85 % (uznává se absolventům ZVM, KVT a IVT)
 • Meteorologie - test - rozsah dle Vodácké příručky kap. 11, úspěšnost 85 % (uznává se absolventům ZVM od r. 2019)

III. Plavidla poháněná pádly (Vašek Zedínek)

 • test - rozsah dle Vodácké příručky kap. 3., úspěšnost 80 % (uznává se absolventům ZVM, KVT a IVT)
 • údržba/oprava lodí nebo vodáckého vybavení - 3 možnosti splnění (uznává se absolventům ZVM):
  • účast na programu (např. jarní sraz VS 2019, kurz Lodní tesař)
  • dodat fotodokumentaci a slovní popis vlastnoručně provedené údržby nebo opravy
  • účast na údržbě nebo opravě např. u jiného oddílu
 • příprava a navázání lodí k přepravě - praktické předvedení nebo pohovor dle domluvy se zkoušejícím (uznává se absolventům ZVM, KVT a IVT)

IV. Kanoistika (Hvězdář)

 • Ovládat pramici a součinnost posádky v ní na tekoucí vodě - praktická ukázka nebo úspěšná účast na Třech jezech nebo podobném závodě (dodat odkaz na výsledky + startovní číslo) (uznává se absolventům ZVM od r. 2016 - potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)
 • Projet tekoucí vodu obtížnosti WW II na raftovém člunu - praktická ukázka (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016, pokud absolvovali jízdu na raftu - potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)
 • Jízda na kánoi na WWI na háčku i na kormidle - praktická ukázka - základní záběry, nájezdy do proudu z tišiny/protiproudu, výjezdy z proudu do tišiny/protiproudu, přejezd proudu (traverz), překonávání překážek v proudu, náklony (uznává se absolventům ZVM, KVT a IVT od r. 2016 - potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)
 • Projet úsek WWII na kánoi na háčku i na kormidle (rovně dolů) - praktická ukázka (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016 - potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)
 • Ovládat kajak na klidné vodě - praktická ukázka - projet trasu dle bójek, ukázka sebezáchrany při převržení (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016, pokud absolvovali jízdu na kajaku - potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)
 • Metodika techniky jízdy - kontrola a komentář někoho dalšího ze břehu v přítomnosti zkoušejícího (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)

V. Bezpečnost a záchrana (Cedník)

 • Proškolení o chování a bezpečnosti před začátkem plavby - 2 možnosti splnění (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret):
  • praktické předvedení (např. jarní sraz VS 2019)
  • připravit a uskutečnit program v oddíle
 • Prakticky předvést na vodě o obtížnosti WWII (uznává se absolventům ZVM od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret):
  • bezpečný skok/vstup do tekoucí vody
  • přeplavání z vracáku do vracáku
  • sebezáchranu - pasivní a aktivní plavání
  • ovládání házecího pytlíku (příprava – naplnění pytlíku, hody, chycení pytlíku ve vodě + přitažení)
  • plavání se zachraňovaným jako upoutaný a neupoutaný zachránce
  • bezpečné opuštění lodi po převržení, správné doplavání ke břehu a vylití
 • Předvedení první pomoci při úrazu na vodě (uznává se držitelům platných oprávnění ZZA či ZIII, kteří jsou absolventy ZVM, IVT a KVT od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret).
 • Metodika záchrany - připravit a uskutečnit program výuky plavání pro oddíl, nutná konzultace před uskutečněním (uznává se absolventům ZVM, IVT a KVT od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret)

VI. Právo (Hvězdář)

 • test - rozsah dle Vodácké příručky kap. 6, úspěšnost 85 %, rozbor modelových situací (uznává se absolventům ZVM od r. 2016, potvrdí ten, kdo to zkoušel, od r. 2019 stačí dekret) 

VII. Příprava a vedení vodácké akce (Fižďa)

 • Připravit plán vodácké výpravy pro oddíl - příprava - program, doprava, jídelníček, prevence krizových situací + informace pro členy/rodiče, rozcvičení, protažení - zaměření na fyziologii lidského těla (zvláště dítěte) v souvislosti s vodáckou činností + pohovor (uznává se absolventům ZVM od r. 2019)

VIII. Metodika a vedení vodáckého oddílu (Kulda)

 • Připravit a uskutečnit program pro oddíl - ukázka aplikace skautské výchovné metody ve vodáckém prostředí, ukázka použití vodáckých výchovných nástrojů (např. program na plnění úkolů do stezky, plnění odborky, práce s časopisy apod.)
 • Připravit plán celoroční činnosti pro vlastní skautský vodácký oddíl včetně začlenění vodáckých metodických materiálů + pohovor
 • Příroda okolo vody - připravit a uskutečnit program pro oddíl (odevzdat cokoliv, z čeho bude zřejmé, co se dělalo)
 • Rozvíjet vodácké znalosti a dovednosti - vyzkoušet něco nového (potápění, kajak, posun v dovednosti, práce s novou věkovou skupinou...) a podat o tom zprávu (jakkoliv, popř. účast na akci)

IX. Vodní skauting (Kulda)

 • Historie vodního skautingu - připravit a uskutečnit program pro oddíl (odevzdat cokoliv, z čeho bude zřejmé, co se dělalo)
 • Specifika vodního skautingu + vodáctví mimo vodní skauting - on-line test - rozsah dle Vodácké příručky kap. 9 - úspěšnost 80 %

X. Jachting (Olda Pešina)

 • Absolvovat dva dny plachtění na jednoduché plachetnici s pověřenou osobou a prokázat pochopení základních principů plachtění.
 • Test z názvosloví jachtingu - rozsah dle Vodácké příručky kap. 9 - úspěšnost 80 %
 • Význam a způsob využití plachtění ve skautském oddíle - pohovor

 

Poznámky:

U přípravy programu pro oddíl není podstatou a nutností vymýšlet něco nového originálního, lze využívat dostupné metodické materiály. Lze také připravit program mimo oddíl, např. pro kormidelnický/rádcovský kurz, stanoviště na závod apod.

 

Složení zkušební komise

Hvězdář (předseda komise) - Hydrologie, vodní stavby, meteorologie; Kanoistika, Právo
Kulda (zástupkyně předsedy komise) - Metodika a vedení vodáckého oddílu; Vodní skauting
Cedník - Plavání; Bezpečnost a záchrana
Vašek Zedínek - Plavidla poháněná pádly
Fižďa - Příprava a vedení vodácké akce
Olda Pešina - Jachting

print Formát pro tisk