en
Kategorie: HKVS hlásí

Kandidáti do HKVS na období 2016-2019

HKVS Aktualizace 22. 11. 2016
Podle aktuálního složení kandidátů do HKVS se zdá, že v následujícím období posílí byrokracie a poklesne zájem o výchovu a vzdělávání.

Pozici hlavního kapitána vodních skautů kandiduje Cedník z Prahy společně s Kuldou z Mladé Boleslavi jako zástupkyní hl. kapitána.

Na pozice přístavných kandidují Pumpa z Neratovic(výchovná), Hvězdář z Prahy (hospodář), Koblížek - Simona Zatloukalová z Ostravy (organizační), Jakub Axman ze Žďáru n. Sázavou (organizační).

Jako členové revizní komise kandidují Čajíček z Liberce, Bobr z Prahy, Vojta Žižka z Prahy.

Kandidovat lze zasláním mailu na kandidatni()hkvs.cz se jménem a funkcí, o kterou má uchazeč zájem.

Nemáme ale žádného kandidáta na druhého výchovného. V tomto období jsme poznali, jak moc HKVS paralyzují nefunkční/neobsazené pozice, např. jsme za tři roky nedokázali dotáhnout vyvzorování vodáckých matrosek, neaktualizovali formuláře k volebním srazům vodních skautů a jen velmi omezeně jsme mohli podpořit naše vzdělávací akce. Výchovu a vzdělávání považujeme za stěžejní oblast činnosti HKVS, proto by bylo chybou neobsadit právě tuto funkci.

Pokud chceme, aby vodní skauti měli to nejlepší zázemí pro svou činnost, musíme se snažit, aby HKVS byl plně funkční. Pokud by výše uvedený stav byl i po volbách, bude moci HKVS fungovat převážně jako byrokratický orgán a účinný mrazák pro všechny nápady k rozvoji našich oddílů.

Pokud chcete vidět obecný popis funkcí do HKVS, je v Kapitánské poště z letošního června na str. 6. Konkrétní popis může dát každý ze současných členů. V praxi v HKVS každý dělá většinou to, co ho baví a naplňuje ;-)

 

Představení kandidátů

(Pokud dostaneme další, budeme je průběžně doplňovat.)

Čajíček – Roman Patočka (nar. 1969)

kandidát do revizní komise

 Skauting

 • 2006 – 2016       stále kapitánem  skautského oddílu 10.ovs. v přístavu Maják Liberec
 • 2010 – 2016       člen týmu správcování skautské chaty Seleška, patřící KRJ Libereckého kraje
 • 2010 – 2016       předseda revizní komise ZvOJ  HKVS, dále předseda revizní komise v přístavu Maják Liberec
 • 2008 – 2016       předseda revizní komise KRJ Libereckého kraje
 • 2010      registrován u přístavu Maják, stále členem v OS klubu ve Flotile Liberec, organizátor expedic: Mont Blanc 2007, Mont Blanc 2008, Via Farrate 2009+10
 • 2006      ukončena činnost 32.ovs. ve Flotile Liberec (kapitán oddílu), od podzimu vypomáhám a jsem kapitánem oddílu u 10.ovs. v přístavu Maják Liberec
 • 2003 – 2010       hospodář a pokladník přístavu Flotila Liberec, od roku 2008 současně i přístavný přístavu
 • 1989 – 2006       kapitán skautského oddílu 32.ovs, účast na expedicích:  Oversaij 92+Navaka92, (organizační štáb) Navigamus 94+97, Nisa 96, organizačně zajistil expedice:  Prielom Hornádu 88, Alpen 2000, Soča 2002, Francie 2004, Alpy 2006
 • 1991 – 1994       člen HKVS – komise rovering – zorganizování čtyř expedic NORSKO 1993 s výcvikem raftingu na řece Soja společně s M. Svobodou
 • 1993      účast na Kapitánské lesní škole VS, vůdcovská zkouška
 • 1991      zdravotní zkouška, kapitánská zkouška
 • 1991      účast na Kapitánské lesní škole VS
 • 1990      čekatelská zkouška, zdravotní zkouška
 • 1989      spolu s oddílem po revoluci zůstávám členem v přístavu  Flotila Liberec – jako vůdce (kapitán) oddílu v 32.ovs - složen skautský slib
  • 1978 – 1989       členem Flotila Liberec – účast na expedicích:  Labe 82, Delta 84, Labe 86, Ježorak 88

 Kvalifikace

 • Kapitánská zkouška, Vůdcovská zkouška, čekatelská zkouška, zdravotní zkouška
 • Instruktor vysokohorské turistiky, horolezectví

 Kromě vedení oddílu a spravování základny Seleška, jezdím hodně na vodu do WW IV (raft, kajak), zkouším i plachtit jak na jezerech tak na moři, každou zimu se zdokonaluji v eskymáckém obratu,  lezu po skalách či do jeskyní,  navštěvuji via farrate cesty po celé Evropě, hraju pingpong, pomáhám občas na lesních školách a kurzech s vodní záchranou.

 Zaměstnaní

Pracuji jako "technik měření a regulace“ na Teplárně Liberec. Jinak pomáhám v elektroinstalacích a na zabezpečovačkách na skautských základnách či klubovnách.

 

 


Cedník – David Svoboda (nar. 1978)

kandidát na hlavního kapitána

Skauting

 • 2013 – 2016       hlavní kapitán VS
 • 2013 –  zástupce kapitána 4. oddíl VS Albatrosové Praha 3 ve 4. přístavu Jana Nerudy Praha
 • 1996 – 2012       kapitán oddílu
 • 1997 – 2002       předseda krojové komise VS, člen krojové komise ÚRJ
 • 2000      Rovermoot v Mexiku, zástupce šéfa kontingentu
 • 1999      Kapitánská lesní škola VS
 • 1989      vstup do 4. přístavu (ještě před revolucí)

Kvalifikace

 • Kapitánská zkouška
 • Záchranář II. VZS ČČK / Mistr plavčí
 • Záchranář na divoké vodě
 • Potápěč CMAS P*
 • Státní zkouška z pedagogiky a psychologie (2002)

Kromě stále menší pomoci v domovském oddíle a správě základny Korno v Českém krasu jezdím na vodu, lezu do jeskyní, pomáhám občas na lesních školách a kurzech s vodní záchranou a tak vůbec. Baví mě ovocnictví, roubování a vrtání se v hlíně. Jsem známý tím, že dokážu všechno krásně konstruktivně zkritizovat.

Zaměstnaní

Pracuji jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde jsem také studoval (RNDr., Ph.D.). Mým oborem je botanika‐mykologie, specializace lišejníky. Mimoto mám aprobaci pro učitelství biologie pro střední školy.  

Jazyky

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Ruština
 
 

Bobr – Hana Dejmková

kandidát na člena revizní komise

Skauting

 • od roku 2013 člen revizní komise Kapitanátu
 • od roku 2010 hospodář závodu Přes tři jezy
 • od roku 2010 vůdce 30. střediska Jiskra
 • od roku 2008 člen Vodáckého klubu skautů z Modřan
 • 2002 vstup do 139. oddílu Berušky (30. středisko Jiskra, Praha 6)
 • 1999-2001 vůdce 265. oddílu Evatakanta, Modřany
 • 1999 složená vůdcovská zkouška
 • 1990 vstoupila do Junáka, složen skautský slib

Zaměstnaní

 • odborný asistent na PřF UK v Praze, katedra analytické chemie
 
 

Hvězdář – Jan Fischer (nar. 1979)

kandidát na přístavného - hospodáře

Skauting

 • od 2013 přístavný HKVS - hospodář
 • od 2011 člen revizní komise Pražského kraje ABS
 • od 2011 hospodář 5. střediska Modřany
 • 2010 - 2013 přístavný HKVS – organizační
 • od 2009 pořadatel závodu Přes tři jezy
 • 2007 – 2010 zástupce vedoucího 5. střediska Modřany
 • 2003 – 2010 výchovný zpravodaj 5. střediska Modřany
 • 2002 – 2008 vůdce smečky vlčat 75. oddílu Derwen
 • 2000 vstup do Junáka

 Kvalifikace

 • Kapitánská zkouška, istrukorská kvalifikace, OČK zdravověda
 • Záchranář III. VZS ČČK / Plavčík
 • Záchranář na volné vodě, IVT
 • Potápěč IANTD OWD

Zaměstnaní

 • od 2012 odborný asistent na PřF UK v Praze, katedra analytické chemie
 • 2006 – 2012  vědecký pracovník Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Katedra analytické chemie.
 • 2009 učitel Chemie na Gymnáziu Christiana Dopplera
 • 2005 Asistent technologického výzkumu v Centru pro bioelektroniku a biosenzory, Arizona State University (Phoenix, USA) 
 

Kulda – Jana Karaová roz. Musilová (nar. 1981)

kandidát na zástupce hlavního kapitána

Skauting

 • 2013 – 2016 – zástupkyně hlavního kapitána VS
 • 2010 – dosud – práce v přípravném týmu závodu Napříč Prahou – přes tři jezy – ceny pro vítěze, sponzoři, články
 • 1998 – 2003 – práce ve vedení oddílu – příprava programu pro žabičky a skautky
 • 1999 – Kapitánská zkouška
 • 1999 – Lesní škola vodních skautů – Lavičky na Dalešické přehradě
 • 1993 – vstup do 5. oddílu vodních skautek Mladá Boleslav

Zaměstnání

 • mateřská a rodičovská dovolená
 • učitelka (chemie a související semináře a laboratoře) – Gymnázium Botičská 2014/2015, Malostranské gymnázium a Malostranská ZŠ 2010-2012, Lauderovy školy 2006/2007

Vzdělání

 • 2006 - dosud – doktorské studium – Univerzita Karlova v Praze,  Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
 • doplňkové pedagogické studium – chemie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie
 • 2001 – 2006 – magisterské studium – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor Ochrana životního prostředí studijního programu Chemie a technická chemie

Jazyky

 • Angličtina
 • Španělština
 • Ruština
 

Simona Zatloukalová – Koblížek (nar. 1991)

Kandidátka na Organizačního zpravodaje

Skauting:

 • -       2014 – dosud: rádce 12. DVO – ne v aktivním vedení
 • 2010 – 2014: palubní důstojník 12. DVO – vedení žabiček
 • 2008 – 2010: lodivod 12. DVO – vedení žabiček
 • 2004: vstup do 12. dívčího oddílu přístavu Eskadra Ostrava 

     Kvalifikace:

 • ČZ, ZZA, KVM
 • VK NABOSSO a KLŠVS 2016 – „in progress“ 

     Dále:

 • Člen přípravného týmu srazů VS (od roku 2013) – propagace
 • Člen Roverského odboru Junáka
 • Pravidelný přispěvatel do Kapitánské pošty i do tištěných skautských časopisů
 • Zajišťování programu celostátního setkání VS Navigamus 2015

 

Vzdělání

 • 2016 – dosud: Ph. D. student mikrobiologie a epidemiologie na Ústavu preventivního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – 2016: magisterské studium oboru Bioanalytik na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 • 2011 – 2014: bakalářské studium oboru Zdravotní laborant na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě 


Jazyky

 • Angličtina
 • Němčina 
 

Vojta – Vojtěch Žižka (nar. 1989)

kandidát na člena revizní komise

 

Skauting

 • 2016 – Kapitánská lesní škola vodních skautů
 • 2014 – dosud – vůdce (kapitán) oddílu Kačky ve 4. Přístavu Jana Nerudy Praha 3
 • 2011 – 2014 zástupce Vůdce (kapitána) v oddílu Kačky ve 4. Přístavu Jana Nerudy Praha 3
 • 2009 – 2011 pauza ve skautingu
 • 2007 – 2009 člen vedení  4. oddílu Albatrosové ve 4. Přístavu Jana Nerudy Praha 3
 • 2000 – 2007 řadový člen ve 4. oddílu Albatrosové ve 4. Přístavu Jana Nerudy Praha 3

 

Zaměstnaní

 • Do 2014 - student
 • 2014 – současnost  - projektant v architektonickém ateliéru

Pod vzletným názvem pracovní pozice se ve výsledku neskrývá nic zvláštního – spíše v práci dělám vše, co je potřeba. A to ať už jde o klasickou stavařinu, údržbu počítačové sítě, výrobu kuchyňské linky, nebo betonování „designových“ předmětů.

 

Jazyky

 • Angličtina
 

 

Jakub - Jakub Axman (nar. 1995)

kandidát na přístavného

 

Skauting

 • 2016      předseda revizní komise Přístavu VS Racek Žďár nad Sázavou
 • 2016      Kapitánská lesní škola vodních skautů
 • 2015      složení čekatelské zkoušky
 • 2015      vstup do Junáka

Kvalifikace

 • Čekatelská zkouška
 • Instruktor vodní turistiky
 • Instruktor lezení na umělých stěnách

Zaměstnání

 • 2016      Finanční poradce

Jazyky

 • Angličtina
 • Němčina
 

Pumpa – Zuzana Pozlovská (nar. 1987)

kandidátka na výchovnou zpravodajku

Skauting

 • od 2010      výchovná zpravodajka HKVS pro výchovu
 • od 2003      nejprve účastník, později organizátor a lektor ČLK VS Námořní akademie, od roku 2012 zástupce vůdce akce
 • 2010 (léto)  – dobrovolnice ve skautském světovém centru WAGGGS – Pax Lodge (Londýn)
 • 2007 až 2013     vůdce 1. OVS Atlantida
 • 2006 až 2010     redaktorka sekce Skaut-Out na teepek.cz
 • členka různých pracovních skupin – Metodická skupina, skupina pro odborky, skupina pro Novou ČZ

Kvalifikace

 • Instruktorská zkouška
 • Zkouška vodáckého minima

Zaměstnaní

Ačkoliv jsem na VŠE v Praze vystudovala ekonomii a politologii, vždycky mě to táhlo k cestovnímu ruchu. Pracuji jako travel designer v Exclusive Tours v Praze. Náplní má práce je připravovat luxusní dovolené na míru, a to po celém světě. Mezi mé specializace, které jsou zároveň mou vášní, patří safari v Africe, zábavní parky v USA a poznávací dovolené (zejména Evropa a S Amerika). 

print Formát pro tisk