en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Jak na vodní registraci 2017

vlajka HKVS Přestože vše probíhá jako v minulých letech, připomínáme jak se zaregistrovat, abyste byli "vodní". I roce 2017 vám to může zajistit přítomnost vodáckých příloh v časopisech a přinést významné slevy při nákupu vodáckého vybavení.

Každý vodní oddíl i každá vodní družana by měl mít v registraci vyznačeno zaměření vodní. Díky tomu jeho mladší členové budou dostávat Mod/kré stránky jako přílohu skautských časopisů, oddíly budou informovány o zajímavých specificky vodních věcech a v neposlední řadě budou moci využít slev na vodácké vybavení. Označeny jako vodní by měly být kluby dospělých, roverské kmeny i samostatné družiny v pěších oddílech, které jsou do modra laděny. Dále by vodní měly být všechny jednotky označené jako "přístav" a střediska, která mají alespoň polovinu vodních oddílů.

Dále si oddíly mohou doplnit chybějíci oddílové barvy v souhladu s pravidly pro používání vlajek VS. Stejnou možnost mají i samostatné vodní družiny v pěších oddílech. Družiny ve vodních oddílech mají barvy shodné s oddílem, nebo lépe je možné vyplnit barvu družiny (krajní a středová barva jsou pak stejné).

Všechna tato nastavení může udělat administrátor jednotky ve skautISu přes menu Jednotky/ Moje jednotka (podřízený oddíl/družina)/ Základní údaje > Zaměření:

Náhled registrace ve skautISu


Jedna z kontrol při odevzdávání registrace je kvalifikace kapitánská zkouška u vůdců vodních jednotek. Ideální je dopsat do kvalifikací daného kapitána, kdy získal kapitánskou zkoušku. V případě, že ji nesložil, výjimku z této povinnosti uděluje krajský kapitán VS. Pokud ho nemůžete kontaktovat, nebo ve vašem kraji není ustaven, můžete požádat přes webový formulář, aby vám výjimku udělil HKVS. Po schválení vám stačí do komentáře v registraci připsat, že vám výjimka byla udělena.

V případě, že byste potřebovali s registrací pomoci, nebo jste potřebovali výjimku v nějakém šibeničním termínu, napište na adresu organizacni(a)hkvs.cz, nebo zavolejte Jakubovi na tel. 776 616 889.


Jinak pro vodní skauty platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní. Zde jsou obecné informace k regstraci v roce 2017.

print Formát pro tisk