en
Kategorie: HKVS hlásí

HKVS vyhlašuje výběrové řízení na přívěsný vozík

Nabídky lze podávat do 28.5.2018, 16:00.

Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s. poptává na dodávku přívěsu dle níže přiložené technické specifikace.

Máte-li zájem se výběrového řízení zúčastnit, pak si prosím pečlivě pročtěte veškeré přílohy a při zpracování nabídky se řiďte výslovně pokyny uvedenými v příloze oznámení.

 

Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky

příloha č. 1 - čestné prohlášení

příloha č. 2 - krycí list nabídky

příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy

příloha č. 4 - technická specifikace

print Formát pro tisk