en
Kategorie: Aktuality o časopisech, HKVS hlásí

Prázdninová Kapitánská pošta

Po dlouhé odmlce k vám opět připlouvá časopis nejen pro vodní skauty. Kromě stálých rubrik se aktuálně dozvíte, kdo bude moci na podzim volit nový HKVS, jak vznikala Směrnice VRJ k bezpečnosti na vodáckých akcích, o znovunavázání spolupráce mezi VS a Státní plavební správou nebo krátké informace z letošního SKARE. Nechybí ani poutavé čtení o historii první skautské pramice.


Co můžete v červném vydání elektronické Kapitánské pošty najít?

 • metodika: Co na sebe na vodu?
 • rozloučení: Odchází generace kapitánů...
 • aktuálně: HKVS od zimy do léta
 • aktuálně: Přenošené dítě? (Směrnice k bezpečnosti na vodě)
 • aktuálně: Kdo z vašeho kraje zvolí nový HKVS?
 • aktuálně: Vodní skauti a Státní plavební správa
 • z našich vod: Fotovzpomínka na jarní sraz
 • z našich vod: SKARE 2013
 • lahvovou poštou: 20 let skautského jachtingu
 • historie: Sto let skautské pramice
 • Přehled Výsledků - SKARE 2013

Zprávy a fotky z vašich akcí můžete posílat na mail: kp@skaut.cz. Těšíme se i na fotky z vašich TÁBORŮ!!

Elektronickou Kapitánskou poštu si můžete stáhnout na adrese: www.vodni.skauting.cz/kp, nebo se na stejných stránkách přihlásit k jejímu odběru prostřednictvím emailu.

redakce elektronické Kapitánské pošty

print Formát pro tisk