en
< návrat zpět

Žabičky a vlčata

Obecné informace o programové nabídce pro skautský věk se dočtete na skautské křižovatce.

Hlavní kapitanát ve spolupráci s týmem Nového programu připravil pro vodní vlčata a žabičky třetí variantu stezek pro tento věk: Plavby vodních vlčat a žabiček. K vytvoření třetí verze stezky vedla především potřeba symbolického rámce z prostředí kolem vody, který je pro vodní skauty využitelný lépe než základní symbolické rámce Knihy džunglí či Kouzelné lucerny. Integrální součástí plaveb jsou navíc aktivity pro vodáky (označeny modrou kotvičkou), vyhnuli jsme se tak samostatným vodáckým doplňkům stezky, které jsou u skautského věku. Plavby jsou zároveň na rozdíl od základních verzí stezek určeny koedukovaným oddílům, a to i pěším.

Plavby vodních vlčat a žabiček pro věk 7-10 let tvoří následující stupně (samostatné sešity):

Nováček

Nováček

Nováčka by měl obdržet každý nový člen vašeho oddílu ve věku 6-11 let. Seznámí se v něm s tím nejdůležitějším, co potřebuje znát pro svoji činnost v oddíle vodních skautů: kdo je žabička a kdo vlče, co s sebou na schůzku, jaká platí ve skautu pravidla, znaky, sliby, zákony či hesla žabiček a vlčat, jak vypadá skautský kroj, jaká jsou základní pravidla při jízdě na lodi nebo si může doplnit informace přímo o své šestce (družině) či svém oddílu.

Nováčka lze stáhnout zde nebo koupit v e-shopu TDC za 49 Kč.

Plavby vodních vlčat a žabiček

1. Plavba 2. Plavba 3. Plavba

Plavby jsou vodáckou variantou stezky s vlastním příběhem sourozenců Čolka a Žabky, kteří se vydávají na plavbu přes moře se svým dědou Jackem, kapitánem námořní lodě Diamond. Plavby jsou zároveň skvěle využitelné v koedukovaných oddílech, protože jsou na rozdíl od základních verzí stezky určeny jak pro kluky, tak pro holky. Tomu odpovídá jak obsah příběhů a komiksů, tak formulace aktivit. Plavby kromě asi 50 jednodušších či náročnějších aktivit, vedoucích děti jak k všestrannému rozvoji, tak i k rozvoji vodáckých znalostí a dovedností, obsahují také přehled zákona, slibu, hesla a denního příkazu ve vlčácké i žabičkovské variantě. Každý oddíl má také možnost do Plavby přidat i své vlastní oddílové doplňky. Na závěr každého dílu si dítě může zkusit splnit i jednu speciální zkoušku: "Nástrahu pustého ostrova". Plavby jsou bohatě a vesele ilustrované a jako motivační prvek obsahují i samolepky (vlče či žabička si může za každou splněnou aktivitu nalepit jednu novou nálepku do středového obrázku).

Čolka a Žabku ve Středozemním moři (1. stupeň, 7-8 let) lze stáhnout zde či koupit v e-shopu TDC za 49 Kč.

Plavbu Čolka a Žabky přes Atlantik (2. stupeň, 8-9 let) lze stáhnout zde či koupit v e-shopu TDC za 49 Kč.

Čolka a Žabku v Tichém oceánu (3. stupeň, 9-10 let) si lze stáhnout zde či koupit v e-shopu TDC za 49 Kč.

 

Metodika pro práci s plavbami

Do doby dokončení finální podoby metodiky pro práci s novými stezkami pro vlčata a žabičky a jejich symbolickými rámci (předpoklad vydání začátek roku 2012) nabízíme:

- prezentaci z ÚSK, věnovanou Plavbám vodních vlčat a žabiček

- minimetodiku pro práci se stezkami pro vlčata, světlušky a žabičky

- kapitolu z připravované metodiky, věnovanou symbolickému rámci Čolka a Žabky z plaveb pro vodní vlčata a žabičky (neprošla redakcí ani korekturami)

 

Beletrie ke stezkám

Čolek a žabka - troje prázdniny na moři

Čolek a žabka - troje prázdniny na moři - Beletristická knížka pro světlušky a vlčata k symbolickému rámci vodáckých stezek je ke koupi v TDC za 149kč.

 

Podpůrné materiály

- nášivky jednotlivých stupňů na kroj k dispozici v JUNu

- obrázky a grafické prvky z plaveb ke stažení (61MB) - pro vlastní verze diplomů, účastnických listů, na nástěnky apod.

- nálepka k plavbám ke koupi v TDC (1000 ks za 40 Kč) - např. pro zaznamenávání splněných aktivit na nástěnce či v oddílových postupových mapách

Připravuje se:

- tabulka s přehledem všech aktivit

- diplomy k plavbám.

Další materiály naleznete na skautské křižovatce v sekci materiály ke stažení.

 

Experimentální verze

Zájemci o experimentální verzi Nováčka a plaveb a informace k testování nechť si přečtou článek, který je testovacím verzím věnován.

 

Edit